Garanti

Hos oss är det tryggt att köpa bil!

Citroën nybil

Citroën har 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti och 12 års rostskyddsgaranti.

Subaru nybil

Subaru har 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti och 12 års rostskyddsgaranti. Fri service i 3 år.

Begagnatgaranti

MRF-garanti

Sex månaders MRF-garanti gäller på bilar som är högst 36 månader och gått maximalt 5.000 mil. Tre månaders MRF-garanti gäller på bilar som är högst 72 månader och gått maximalt 10 000 mil.

Det finns all anledning att påpeka att det bara är företag som är MRF-medlemmar, som kan utfärda MRF-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en MRF-garanti.  

MRF trafiksäkerhetsgaranti

Tre månaders trafiksäkerhetsgaranti gäller på bilar som är äldre än 6 år eller 10 000 mil och som kostar minst 50 000 kr. En månads trafiksäkerhetsgaranti gäller på bilar med pris under 50 000 kr.