Begagnatgaranti

Även när du köper begagnad bil hos oss ingår det garanti!

När du köpt en Citroën Selectbil har du en av marknadens bästa begagnatgarantier. Garantin gäller i ett år eller 2000 körda mil räknat från leveransdagen.

För fullständiga villkor, ladda ner PDF
(Vi reserverar oss för skillnader mellan hemsida och pdf.
Vid avvikelser är det pdf:en som gäller.)

Begagnatgarantin gäller:
-för bil som vid köptillfället är yngre än sex år och som körts mindre än 9 000 mil räknat från första registreringsdatum i Transportstyrelsens Vägtrafikregister (VTR).
-i tolv månader och/eller maximalt 2000 mil, det som först inträffar, räknat från den leveransdag som finns angivet på garantibeviset och som registrerats i VTR.

Begagnatgarantin omfattar:
Begagnatgarantin gäller de komponenter som skadats eller drabbats av fel som inte fanns vid köpet av bilen och som påverkar bilens funktion.
* motor, generator, startmotor, avgasturbo, kompressor och laddluftkylare, grenrör och katalysator
* slavcylinder, huvudcylinder och slang, dubbelmassesvänghjul
* växellåda, packbox, växellägesgivare, spakställ, vajrar

MRF-garanti

Sex månaders MRF-garanti gäller på bilar som är högst 36 månader och gått maximalt 5.000 mil.
Tre månaders MRF-garanti gäller på bilar som är högst 72 månader och gått maximalt 10 000 mil.

Det finns all anledning att påpeka att det bara är företag som är MRF-medlemmar, som kan utfärda MRF-garanti. Andra företag kan givetvis lämna garantier av olika slag, men aldrig en MRF-garanti.

 

MRF:s trafiksäkerhetsgaranti

Tre månaders trafiksäkerhetsgaranti gäller på bilar som är äldre än 6 år eller
10 000 mil och som kostar minst 50 000 kr.
En månads trafiksäkerhetsgaranti gäller på bilar med pris under 50 000 kr.

Begagnatgaranti

Updated on 2017-06-13T11:20:08+00:00, by jonaslasvensson2.